Kolejne porozumienie mundurowe

05.06.2015
"Mając na względzie potrzebę rozwijania współpracy, integracji środowiska celniczego i społeczeństwa, a w tym młodzieży ponadgimnazjalnej, budowania poczucia tożsamości narodowej, kształtowania pozytywnego stosunku do Służby Celnej oraz wychowania młodzieży w duchu wartości, ze szczególnym uwzględnieniem umocnienia etosu oraz kultywowania chlubnych tradycji, zawiera się porozumienie następującej treści...". Tak brzmi wstęp do porozumienia, które 2 czerwca 2015 roku zostało podpisane przez mł.insp. Dariusza Postka, Dyrektora IC Olsztyn oraz Ewę Orłowską, Dyrektora Zespołu Szkół w Olsztynku.

Olsztyńska Izba Celna obejmuje swoją opieką uczniów klas mundurowych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jacka Kaczmarskiego.  Zgodnie z założeniami, funkcjonariusze celni będą systematycznie odwiedzać licealistów z Olsztynka, bądź ich gościć u siebie. W trakcie spotkań młodzież będzie zapoznawana z organizacją i zadaniami Służby Celnej, a także podstawami prawa celnego. Pozna też w praktyce pracę celnika odwiedzając m.in. oddziały celne, w tym usytuowane na przejściach granicznych. To kolejna służba mundurowa obok Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, która będzie wspierać realizację innowacji pedagogicznej w liceum.

SONY DSC