Kolejna zdalna sesja Rady Powiatu w Olsztynie

30.04.2020
W związku z ogłoszonym stanem epidemii i koniecznością podjęcia działań ograniczających ryzyko zarażenia COVID-19 radni Powiatu Olsztyńskiego po raz drugi już obradowali nie wychodząc z domu, i podejmowali uchwały w trybie korespondencyjnym.

Dzisiejsza Sesja dotyczyła bieżących zmian w budżecie Powiatu na rok 2020 oraz związanych z tym modyfikacji w Wieloletniej Prognozie Finansowej samorządu. Wynikają one przede wszystkim z konieczności wymiany kotłów grzewczych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żardenikach oraz dofinansowania inwestycji związanej z dostosowaniem do aktualnych wymogów ppoż. klatek schodowych w Szpitalu Powiatowym w Biskupcu.

Radni podjęli też decyzję o przeznaczeniu kwoty ponad 158 tys. złotych na zakup wyposażenia do Regionalnego Magazynu Kryzysowego, na potrzeby działań ratowniczych prowadzonych na terenie gmin powiatu olsztyńskiego.

Kolejna sesja Rady Powiatu w Olsztynie zaplanowana została na 22 maja 2020 r.