Kolejna umowa podpisana

12 października br. wójt gminy Gietrzwałd, Jan Kasprowicz podpisał umowę na dofinansowanie projektu pod nazwą „Przedszkole marzeń - tworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Gietrzwałd”.

Jest to już trzynasty projekt w gminie dofinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Tylko w tym roku zostało zawartych pięć z nich a kolejne dwa duże inwestycyjne wnioski czekają na ocenę.

Dotacja została pozyskana w związku z potrzebą stworzenia od tego roku szkolnego nowej grupy w przedszkolu w Gietrzwałdzie. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na zakup wyposażenia do przedszkola i pomocy edukacyjnych oraz dodatkowe zajęcia. Całkowita szacunkowa wartość projektu to 244 082,50 zł, w tym dotacja to 206 617,85 zł.

A poniżej przypominamy pozostałe dwanaście projektów realizowanych w naszej gminie ze środków RPO WiM 2014-2020.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (inwestycje):

1. Droga gminna od miejscowości Naterki poprzez miejscowość Gronity do Kudyp – węzeł Obwodnicy Olsztyna
2. Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnnej, Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w gminie Gietrzwałd, jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK 16 – węzeł Olsztyn Zachód
3. Wyposażenie i wzmocnienie służb ratowniczych w Gminie Gietrzwałd
4. Zmiana sposobu ogrzewania wraz z modernizacją kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Biesalu
5. Inwestycje OZE w Gminie Gietrzwałd- realizacja 2018
6. Bezpieczny MOF, projekt realizowany w partnerstwie z Olsztynem w ramach ZIT
7. EKO turysta w Gminie Gietrzwałd

Europejski Fundusz Społeczny (działania tzw. miękkie):

1. Kreatywnie i twórczo – nowy wymiar edukacji w Biesalu – szkoła podstawowa w Biesalu
2. W drodze do aktywności – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
3. Nam nie jest wszystko jedno – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
4. Kreatywne przedszkolaki mogą osiągnąć wszystko o czym marzą! – przedszkole w Gietrzwałdzie, Sząbruku i Biesalu
5. Kompetencje kluczowe szansą na rozwój dzieci – szkoła podstawowa w Gietrzwałdzie i Sząbruku

Należy podkreślić, że to wszystko jest możliwe dzięki zaangażowaniu jednostek gminy oraz podejmowaniu projektów partnerskich z innymi samorządami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami szkoleniowymi. Dzięki partnerom można więcej. Gmina Gietrzwałd składa podziękowania dla:

• Miasta Olsztyn i gmin wchodzących w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna: gminy Jonkowo, Purda, Stawiguda, Barczewo i Dywity.
• Stowarzyszenia ESWIP
• Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa FOSa
• Instytut Badawczo-Szkoleniowego Sp. z o.o. z Olsztyna
• Fundacja na Rzecz Rozwoju Społeczno - Gospodarczego "Jak nie my to kto" z Morąga
• CSK ANIMATOR Katarzyna Królak
• Centrum Kształcenia Kadr Graczyk