Karty parkingowe - zmiany

29.08.2014
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Olsztynie działający w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie informuje o zmianach, jakie nastąpiły w zasadach wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, od 1 lipca 2014 organem wydającym kartę parkingową stał się przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej lub siedzibę placówki. Karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do 30 listopada 2014.

Kto jest uprawniony do uzyskania karty parkingowej od 1 lipca 2014?

1. Osoby niepełnosprawne posiadające wydane od 1 lipca 2014 orzeczenia:
a) o niepełnosprawności
b) o znacznym stopniu niepełnosprawności
c) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (symbol przyczyny niesprawności: 04-0, 05-R lub 10-N)
- wraz ze wskazaniem w zakresie karty parkingowej

2. Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenia wydane przed 1 lipca 2013:
a) o znacznym stopniu niepełnosprawności (symbol przyczyny niepełnosprawności: 04-0, 05-R, 10-N)
- wraz ze wskazaniem w zakresie karty parkingowej

Szczegółowe informacje na temat wydawania kart parkingowych dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: www.pcpr-powiatolsztynski.pl oraz w siedzibie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Olsztynie(budynek Starostwa Powiatowego w Olsztynie, plac Bema 5; tel. 89 523 28 04).