Kampania przeciw przemocy

27.11.2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie wspólnie z 12 gminami z powiatu olsztyńskiego po raz kolejny bierze udział w kampaniach dotyczących sprzeciwu wobec stosowania przemocy.

"Biała Wstążka" jest sprzeciwem wobec przemocy stosowanej wobec kobiet oraz złożenie deklaracji przerwania milczenia w kwestii jej stosowania. W ramach  kampanii tutejsze PCPR organizuje akcję "Otwartych Drzwi". W sobotę 5 grudnia w godz. 9-18 będzie możliwość uzyskania wsparcia oraz ustalenia terminu kontaktu z psychologiem i radcą prawnym.

Kolejną kampanię tutejsze Centrum prowadzi wraz z "Fundacją po DRUGIE", przy współpracy z innymi organizacjami, instytucjami, placówkami pracującymi z dziećmi i młodzieżą z całego świata. Kampania "Pomarańczowa wstążka" to 19 dni przeciwko przemocy, krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Rozgrywa się ona na wszystkich kontynentach, we wszystkich krajach świata, a jej symbolem jest właśnie pomarańczowa wstążka. prowadzone w jej ramach działania mają ostrzegać i zwracać uwagę, ale także uczyć widzieć więcej i lepiej.

W ramach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie funkcjonuje Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej z Punktem Interwencji Kryzysowej w Biskupcu, gdzie osoby dotknięte przemocą mogą otrzymać schronienie oraz zostaną objęte opieką i wsparciem psychologa i prawnika. POIK realizuje programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy. W 2020 r. programy odbyły się w Biskupcu, Barczewie, Dobrym Mieście, Jezioranach  i w Olsztynku. Udział w programach wzięło i ukończyło 100 osób. Po raz kolejny został przeprowadzony program psychologiczno-terapeutyczny w Olsztynku. Udział w nim wzięło 10 osób.

 

W Centrum działa Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych, Współuzależnionych i Ofiar przemocy. W ramach punktu zatrudnieni są specjaliści, którzy przyjmują w Starostwie Powiatowym w Olsztynie, przy pl. Bema 5 w pokoju nr 122, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr telefonu 665 237 899, 544 38 00 lub 89 544 38 00.


Całodobowo działa też telefon interwencyjny 665 237 899.

moj