Jubileuszowy Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej

13.04.2016
Kwiatami, słowami o braterskiej przyjaźni i potrzebie dalszej solidarności między narodami uczestnicy jubileuszowych obchodów Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej uczcili pamięć o wydarzeniach 1956 roku. Gościem honorowym uroczystości był ambasador Węgier dr Iván Gyurcsík. Towarzyszył mu wicekonsul Pál Attila Illes. W uroczystości wzięli udział wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki, wicemarszałek województwa Miron Sycz, wiceprezydenci Olsztyna Jarosław Słoma i Bogusław Szwedowicz. Nie zabrakło także przedstawicieli władz samorządowych, służb mundurowych, szkół z terenu powiatu i regionu, a także osób prywatnych. Organizatorami Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej był samorząd Powiatu Olsztyńskiego i Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Węgierskiej im. bpa A. Batorego w Olsztynie.

- Stosunki między naszymi krajami są nadal żywe. Możemy mówić o wspólnym handlu i o współpracy pozarządowej pomiędzy społeczeństwem obywatelskim. Ogłoszony rok solidarności polsko-węgierskiej oraz kultury węgierskiej w Polsce stanowi okazję do uczczenia bohaterów 56 roku. Solidarność była i jest ważna dla Polaków i Węgrów. Ważne, by była widoczna w konkretnych działaniach. Proszę o otwartość, współpracę i dziękuję za tę solidarność okazaną 60 lat temu - mówił ambasador Iván Gyurcsík.

Również starosta olsztyński Małgorzata Chyziak podkreśliła oddolne zaangażowanie mieszkańców powiatu w utrwalanie wspólnej polsko-węgierskiej historii. - Stowarzyszenie Miłośników Rusi nad Łyną dba o tablice pamiątkowe szlacheckiego rodu Kalnassych w kościele w Bartągu, w barczewskiej świątyni można obejrzeć sarkofag braci Batorych. Kilka miesięcy temu staraniem jednego z mieszkańców gminy Stawiguda został wydany tom pieśni Ferdynanda Gregorioviusa, napisanych w hołdzie Polakom i Węgrom uczestniczącym w powstaniu węgierskim Wiosny Ludów. W Powiatowej Szkole Muzycznej w Dywitach dzieci są uczone metodą węgierskiego pedagoga Zoltana Kodaly'a, zaś w Bałdach istnieje Trakt Biskupi z głazem upamiętniającym biskupa Batorego - wymieniła starosta, deklarując jednocześnie wolę dalszych starań na rzecz przyjaźni między Polakami i Węgrami.

Za zasługi w pielęgnowaniu tradycji i dobrych stosunków między narodami, starosta wręczyła prezesowi Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Węgierskiej Andrzejowi Sassynowi najwyższe honorowe wyróżnienie Powiatu Olsztyńskiego - statuetkę Łyny Królewny Warmińskiej. - To jest niewiarygodne, że udało mi się zrealizować założony program. Byliśmy twardzi i udało się, ale chcemy iść dalej... - nie kryjąc wzruszenia prezes Sassyn mówił o przyjaźni polsko-węgierskiej. Zaprosił też uczestników na sympozjum naukowe planowane na październik bieżącego roku.

W trakcie uroczystości przemowy wygłosili wicemarszałek Miron Sycz i wiceprezydent Jarosław Słoma. Do starosty został przesłany także okolicznościowy list posła na Sejm RP Mirosława Pampucha. 10-te jubileuszowe obchody Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej uświetniła Koncertowa Orkiestra Dęta Państwowej Szkoły Muzycznej w Olsztynie pod batutą Janusza Cieplińskiego. Młodych instrumentalistów wsparli nauczyciele z Powiatowej Szkoły Muzycznej w Dywitach. Było także coś dla ciała - goście skosztowali jubileuszowego tortu.