Jak zgodnie z prawem usuwać pojazdy z dróg?

01.07.2019
To temat dzisiejszego szkolenia, które odbyło się na sali sesyjnej starostwa. Skierowane jest ono dla pracowników służb komunalnych biorących udział w usuwaniu pojazdów z dróg w regionie płn.-wsch. Polski, a zorganizowane zostało przez Związek Powiatów Polskich, którego przedstawicielem i prowadzącym dzisiejsze spotkanie był Grzegorz Kubalski – zastępca dyrektora ZPP.

Gospodarzem spotkania była Joanna Michalska, wicestarosta olsztyński. – Usuwanie pojazdów z dróg i dalsze postępowanie z nimi jest uregulowane przez art. 130a ustawy z 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym. Niemniej jednak artykuł ten ewoluował na przestrzeni lat. I dlatego potrzebne było dzisiejsze spotkanie, aby jasno przedstawić schemat postępowania związanego z usuwaniem pojazdów z dróg – mówi wicestarosta.