Inwestycje w energię odnawialną

Propagowanie idei korzystania z produktów ekologicznych i energooszczędnych, a przede wszystkim dbałość o poszanowanie środowiska jest bliskie gminie Jonkowo. Budowa jednej z najnowocześniejszych oczyszczalni ścieków, modernizacja i budowa kanalizacji, czy udział w projektach związanych z ochroną środowiska (oczyszczalnie przyzagrodowe), stanowią tego dowody.

Intensywny rozwój branży odnawialnych źródeł energii oraz wzrost wydajności systemów fotowoltaicznych sprawiły, ze władze gminy coraz baczniej przyglądają się tym nowatorskim technologiom. Z myślą o poprawie bezpieczeństwa i dbałości o zachowanie środowiska naturalnego, w miejscowości Giedajty zostały zainstalowane dwie lampy ulicznego oświetlenia, działające w oparciu o moduły solarne.

Postawienie lamp stanowi pierwszy krok w opracowaniu gminnego projektu instalacji ulicznego oświetlenia fotowoltaicznego. W chwili obecnej „solary” z Giedajt spełniają rolę testową. Są ustawione tymczasowo w celu sprawdzenia wydajności oraz odczuć samych mieszkańców. Zainstalowano je przy wiatach przystankowych, wzdłuż drogi powiatowej Jonkowo-Giedajty. Jeśli okaże się, że lampy spełnią oczekiwania lokalnej społeczności oraz wymogi techniczne, to pojawią się też w innych miejscowościach gminy Jonkowo, podnosząc poziom bezpieczeństwa oraz zmniejszając zużycie energii elektrycznej z konwencjonalnych źródeł.