Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych

Maciej Kamiński
email: iod@powiat-olsztynski.pl

Z-ca Inspektora Ochrony Danych

Zbigniew Monkiewicz
email: iod@powiat-olsztynski.pl