Informacja o projekcie znakowanie turystyczne

Powiat Olsztyński przystąpił do realizacji projektu jako jeden z 19 partnerów (19 powiatów ziemskich) podpisując umowę w dniu 1 kwietnia 2008 r. z  Liderem projektu, którym jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

_

Projekt otrzymał dofinansowanie w 2008 r. z funduszy UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Celem projektu jest:
- budowa kompleksowego systemu informacji turystycznej umożliwiającego efektywne wykorzystanie potencjału turystycznego i dostępność do jego zasobów;
- wykorzystanie systemu informacji turystycznej do rewitalizacji istniejących i kreacji nowych regionalnych produktów (tras) turystycznych wspierających rozwój gospodarki turystycznej w województwie.

Opis projektu:
W trakcie projektu wypracowany zostanie regionalny system informacji wizualnej, którego zadaniem będzie ukierunkowywanie ruchu turystycznego na wskazane i promowane zasoby turystyczne zidentyfikowane w regionie Warmii i Mazur. System będzie stworzony poprzez:

a) bilbordy:
tablice wielkogabarytowe, zawierające informacje o obiektach turystycznych znajdujących się  w odległości ok. 30 km od tablicy, mapa okolicy, kilka zdjęć. Informacje zostały przetłumaczone na j. angielski, niemiecki i rosyjski. Tablice te stoją na terenie 4 wyznaczonych samochodowych szlaków turystycznych: Szlak Fortyfikacji Mazurskich, Szlak Kopernikowski, Szlak Kanału Elbląskiego oraz Pętla Grunwaldzka.

Przez powiat olsztyński przebiegać będzie  Szlak Kopernikowski oraz Pętla Grunwaldzka. Szlak Kopernikowski biegnie głównie przez miejsca związane z pobytem i pracą Mikołaja Kopernika. Szlak przebiega przez miejscowości: Olsztynek - Olsztyn - Dywity - Dobre Miasto - Lidzbark Warm. - Orneta - Pieniężno - Braniewo - Frombork - Tolkmicko - Elbląg. Na terenie powiatu olsztyńskiego zostały ustawione  w miejscowości Olsztynek (1 bilbord), Dywity (1 bilbord) i Dobre Miasto (2 bilbordy).

_

Pętla Grunwaldzka przebiega wokół Grunwaldu - pola bitwy z 15 lipca 1410 roku. Trasa szlaku: Ostróda - Lubawa - Nowe Miasto Lubawskie - Lidzbark - Działdowo - Nidzica - Grunwald - Olsztynek - Ostróda. Na terenie powiatu olsztyńskiego bilbord posadowiono  w Olsztynku.

Do oznakowania samochodowych  szlaków turystycznych posłuży znak E-22a:
„samochodowy szlak turystyczny" wskazujący początek wyznaczonego samochodowego szlaku turystycznego
b) drogowe znaki turystyczne:
wskazywać będą konkretne atrakcje turystyczne. Propozycję atrakcji turystycznych, do których naprowadzić mają znaki typu e-22 opiniowała kapituła właściwej organizacji turystycznej. W obrębie powiatu olsztyńskiego zaplanowano 29 turystycznych znaków drogowych typu e-22.

_

Do oznakowania atrakcji turystycznych posłużą następujące znaki:
„obiekt na samochodowym szlaku turystycznym" (E - 22b)  - stosuje się w celu wskazania kierunku do obiektu znajdującego się przy samochodowym szlaku  turystycznym.
„informacja o obiektach turystycznych" (E-22c) - stosuje się w celu wskazania szczególnej atrakcji turystycznej znajdującej się  na terenie wskazanym na znaku.