Grand Prix Warmii po raz trzeci

16 kwietnia, imprezą biegową „Biegiem po Wichrowskich Lasach” rozpoczęto cykl trzech biegów na dystansie 10 km (kolejne biegi odbędą się 24 kwietnia w Kudypach oraz 14 maja w Lidzbarku Warmińskim).
Cykl Grand Prix Warmii to propozycja dla mieszkańców naszego regionu, którzy coraz liczniej i systematycznie podejmują wysiłek związany z pokonywaniem biegiem kilometrów wśród piękna okolicznej warmińskiej przyrody. Poprzez Grand Prix organizatorzy chcą zwrócić uwagę na to, co na Warmii najpiękniejsze – przyrodę, niesamowite zabytki, a przede wszystkim radosnych i optymistycznie nastawionych do życia mieszkańców.
Wichrowski bieg główny na dystansie 10 km, w dniu 16 kwietnia ukończyło 159 zawodników.
Pierwszą lokatę zdobył Petras Pranckunas z Wilna, drugą – Arkadiusz Piróg ze Sztumu, trzecią – Tomasz Orłowski z Morąga. Zawodnikiem z Dobrego Miasta, który uzyskał najwyższy wynik w tym biegu, był Radosław Romanowski. Uplasował się na 22 pozycji i uzyskał tym samym tytuł najszybszego dobromieszczanina.
W klasyfikacji Open Kobiet, najszybsza była Agnieszka Popławska z miejscowości Cielęta, natomiast zawodniczką reprezentującą gminę Dobre Miasto, która zajęła najwyższą lokatę w tej kategorii była Katarzyna Komorowska-Sołodowczuk (6 miejsce i tytuł najszybszej dobromieszczanki tego biegu).
W kategorii „Najszybszy Leśnik – Kobiety”, zwyciężyła Joanna Sztejna z Jedwabna, wśród mężczyzn – leśników najszybszy był Adam Kwiatkowski z Butryn.
W kategorii młodzieżowej 13-15 w biegu na 2500 metrów, wśród dziewcząt zwyciężyła Oliwia Połujańska z Bartoszyc, wśród chłopców – Michał Dziaduszek, również z Bartoszyc.
Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie Przyrodnicze „Zielona Warmia”, współorganizatorami - Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Dobrym Mieście, Nadleśnictwo Wichrowo, OSiR w Dobrym Mieście oraz Warmiński Klub Rowerowy FAN.