Gotowi oddać krew - baza danych

W związku z dużym zaangażowaniem Polaków i gotowością do oddania krwi dla Obywateli Ukrainy, opracowany został formularz, w ramach którego zbierane są zgłoszenia od osób, deklarujących gotowość takiej pomocy.

Stany magazynowe krwi na chwilę obecną są na wystarczającym poziomie, ale ta sytuacja może ulec zmianie. Formularz posłuży do bezpośredniego skontaktowania się z osobami, które zgłosiły chęć oddania krwi, dzięki czemu możliwe będzie racjonalne zarządzanie jej zasobami.

https://www.gov.pl/web/nck/formularz-zgloszeniowy

Gotowi oddać krew