Gospodarka niskoemisyjna

Urząd Gminy Jonkowo informuje o konieczności przeprowadzenia ankiet wśród mieszkańców i właścicieli budynków usługowych na temat źródeł pozyskiwania ciepła. Uzyskane dane zostaną wykorzystane do realizacji Narodowego Programy Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, do którego gmina przystąpiła na początku roku. Program został opracowany przez polski rząd w celu transformacji gospodarki wysokoemisyjnej w niskoemisyjną.

W obliczu nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 gminy, które chcą pozyskać pieniądze na zadania w zakresie termomodernizacji budynków oraz na szersze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, są zobowiązane posiadać plan gospodarki niskoemisyjnej. Podstawą opracowania dobrego planu jest wykonanie rzetelnej inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych z obszaru gminy, opartej na jej bilansie energetycznym. W związku z tym należy w niej ująć budynki publiczne i mieszkalne, transport, gospodarkę odpadami oraz przemysł i usługi.

Na terenie gminy Jonkowo dane dotyczące źródeł ciepła będzie zbierał pracownik firmy EUREKO Consulting z siedzibą w Olsztynie, przy pomocy sołtysów. - Zachęcamy mieszkańców naszej gminy do wypełniania ankiet i składania ich w Urzędzie Gminy. Wzory ankiet dostępne są na stronie www.jonkowo.pl w zakładce Ochrona Środowiska – mówią pracownicy jonkowskiego urzędu.

Źródło grafiki: nowamisja-niskaemisja.pl