Gmina Świątki ma herb

Rada Gminy Świątki, z inicjatywy wójta Sławomira Kowalczyka, podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia herbu i pochodnych herbu Gminy Świątki.

Herbem Gminy Świątki jest wizerunek kapliczki w tarczy w polu zielonym. Tarcza jest jednopolna o kształcie typu hiszpańskiego. Na tarczy umieszczone jest godło w kolorze białym (srebrnym). Godłem herbu jest wizerunek kapliczki kolumnowej znajdującej się w Dąbrówce. Po prawej i po lewej stronie znajduje się żółty (złoty) kłos pszenicy symbolizujący rolny charakter gminy. Podstawą herbu jest srebrny wizerunek rzeki – Pasłęki. Pochodnymi herbu Gminy Świątki jest flaga z godłem Gminy Świątki oraz pieczęcie herbowe.

Na terenie Świątek zanotowano 63 kapliczki, w tym dwie kapliczki na planie koła czyli kolumnowe. Jedna z nich znajduje się w Jankowie, druga natomiast w Dąbrówce. Na całej Warmii znajdują się tylko 3 tego typu kapliczki. Na godło Gminy Światki wybrano barokową kapliczkę w Dąbrówce ze względu na jej wyjątkowość. Powstała ona w XVII w. i pełniła pierwotnie rolę słupa granicznego pomiędzy Warmią a Prusami Książęcymi oraz między Warmią katolicką i protestanckimi Prusami. Kapliczka została wymurowana z cegły w formie kolumny na planie koła. Ma wysokość około 7,5 m. Jej elewacja jest biało otynkowana, podzielona pilastrami na wydłużone, półkoliście zamknięte blendy i szereg poziomych gzymsów. W górze jest dzwonniczka z rozglifieniem i dzwonkiem wewnątrz. Na płaskim daszku dzwonniczki są niewielkie sterczyny z kutymi krzyżami z metalowymi chorągiewkami na kulach oraz centralnie umocowanym krzyżem, skierowanym w stronę Oberlandu. Wysokość kapliczki oraz umiejscowienie na lekkim wzniesieniu umożliwiały dalekie rozchodzenie się dźwięku dzwonka.

Projekty herbu oraz pochodnych herbu zostały opracowane zgodnie z zasadami heraldyki i uzyskały pozytywna opinię Komisji Heraldycznej działającej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Herb Gminy ŚwiątkiHerb Gminy Świątki kolorystyka

kapliczka Dąbrówka