Gintaras Palemonas Janonis Malarstwo

Wernisaż malarstwa litewskiego artysty, prezesa Związku Malarzy Wileńskich, profesora w Wileńskiej Akademii Sztuk Pięknych. Gintaras Palemonas Janonis urodził się w 1962 r. w Trokach. Po ukończeniu artystycznej szkoły im. M. K. Ćiurlionisa w Wilnie, studiował malarstwo w Litewskim Instytucie Sztuki. Od 1986 roku uczestniczy w wystawach, plenerach artystycznych, w dorobku ma 30 wystaw indywidualnych oraz udział w blisko 300 wystawach zbiorowych na Litwie i za granicą. Od 1990 roku artysta jest członkiem Litewskiego Związku Artystów, mieszka i pracuje w Wilnie. Krytyk sztuki Rita Mikučionytė określiła osobliwość jego sztuki w jednym zdaniu w następujący sposób: Czysta kompozycja struk-turalna, swobodny ekspresyjny styl malowania, bogato ubarwiona paleta i zaakcentowane detale tworzą tajemniczą aurę w kompozycjach Janonisa, niezależnie od tego, jak będą nazywane lub z której narracji powstają.

Gintaras Palemonas Janonis Malarstwo - 14 kwietnia, godz. 18:00 - CKB, Salon Artystyczny, ul. Górna 1a