Gdy zobaczysz ten gest, zareaguj! To prośba o pomoc

08.06.2021
Międzynarodowy znak „POMÓŻ MI” jest dyskretnym sygnałem, który możemy wysłać do kogoś, kogo znamy lub całkowicie obcej nam osoby. Informuje on o tym, że jesteśmy ofiarą przemocy. Jak wykonać ten znak? Pokaż otwartą dłoń. Złóż dłoń w pięść chowając kciuk do środka.

Urzędnicy Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, zajmujący się na co dzień tematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie, sprawdzili, czy umiemy rozpoznać wołanie o pomoc ofiar przemocy. W kwietniu przeprowadzili badanie wśród społeczności Olsztyna ze znajomości właśnie międzynarodowego znaku „HELP ME” („Pomóż mi”). Wyniki wskazują, że 3/4 jego uczestników nie znała tego znaku, a wielu z nich nie wiedziało, komu można zgłosić odebrany sygnał.

Międzynarodowy znak „HELP ME” opracowała Kanadyjska organizacja Canadian Women's Foundation. Jest to prosty sygnał migowy, który ma umożliwić dyskretne wezwanie pomocy i służyć ludziom, którzy doświadczają prześladowania ze strony domowników. Sygnał „HELP ME” można, bez wzbudzania podejrzeń, wykonać na wideo czacie, machając komuś przez okno, bądź podczas odbierania paczki od kuriera, czy też stojąc za naszym oprawcą, gdy ten z kimś rozmawia. Nie musimy używać do tego słów. Ten sygnał trzeba znać, bo w ten sposób możemy komuś pomóc.Zauważając znak „HELP ME”, należy powiadomić numer alarmowy 112.

Ważną informacją, którą należy przekazać, jest adres, pod którym znajduje się osoba potrzebująca pomocy. Potrzebna zatem będzie miejscowość, ulica, numer budynku/mieszkania. Kolejną ważną informacją dla służb jest wygląd osoby poszkodowanej. Wobec powyższego należy zwrócić uwagę na każdy szczegół.

Pomoc osobie, która jest ofiarą przemocy, można także uzyskać pod numerem telefonu: 22 668 70 00 „Niebieska Linia” Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.