Fundacja „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej” z nowym prezesem

05.03.2018
W dniu 26 lutego br., na posiedzeniu Rady Fundacji „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej” jednogłośnie wybrano nowego prezesa. Został nim Pan Paweł Jarząbek:
Objęcie funkcji prezesa Fundacji „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej” to dla mnie wielkie wyróżnienie – mówi nowy prezes -
Identyfikuję się w pełni z celami, jakie stawia przed sobą fundacja. Uważam, że stypendialne wspomaganie młodzieży jest działaniem, które może świetnie stymulować osobisty rozwój młodych ludzi –może to brzmi nieco patetycznie, ale moim zdaniem tak właśnie jest.
Dzisiejsza młodzież dużo słyszy o tym, że w przyszłości czeka ją ciężka walka na rynku pracy. I zapewne tak właśnie będzie. Jestem przekonany, że otrzymywanie stypendium – jako nagrody za wysiłek włożony w naukę – jest prostym, ale niezmiernie skutecznym sposobem uzmysławiania młodym ludziom, że pracować (tu: dobrze się uczyć) po prostu warto.
Doceniam wszystkie działania, jakie osoby zaangażowane w działalność Fundacji podejmowały przez lata jej istnienia. Lista młodych ludzi, którzy byli przez ten czas beneficjentami tych działań, jest imponująca.
Decydując się na zaangażowanie w prace Fundacji, dostrzegłem możliwości zintensyfikowania tych działań. Krótko mówiąc – zrobię, co w mojej mocy, by udało nam się zbierać więcej środków finansowych na stypendia. Nie wykluczam też przedstawienia propozycji modyfikujących zasady stypendialne.
Od siedmiu lat – z niedawną ponadroczną przerwą – jestem dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie. Pracuję zatem na co dzień w gminie, która jest objęta działaniami Fundacji. Wierzę, że to pomoże mi w pełnieniu nowej funkcji. Oczywiście Gietrzwałd to tylko jedna z dwunastu gmin Powiatu Olsztyńskiego. Mam zamiar nawiązać bezpośrednie kontakty z władzami samorządowymi i radnymi wszystkich pozostałych jedenastu gmin.
O sobie:
Pochodzę z Radomia, od 33 lat mieszkam w Olsztynie. Z wykształcenia jestem germanistą. Pracowałem jako nauczyciel, potem przez wiele lat byłem dziennikarzem „Gazety Olsztyńskiej”. Od dziewięciu lat jestem redaktorem naczelnym ogólnopolskiego czasopisma „Świat Brydża”. Moje hobby to literatura, film, muzyka i brydż. Moja żona też jest germanistką (pracuje na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim). Mam dwoje udanych dorosłych dzieci, dwoje wspaniałych wnuków – Basię i Pawełka – i jednookiego kota Pirata przygarniętego ze schroniska.
Mam też dużo zapału do pracy w Fundacji „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej”.