Fundacja "Fundusz Ziemi Olsztyńskiej"

Fundacja Fundusz Ziemi Olsztyńskiej to organizacja pożytku publicznego, która dzięki pomocy stypendialnej wspiera edukację i rozwój młodzieży z powiatu olsztyńskiego.

Powstała w 2002 roku z inicjatywy ówczesnego starosty olsztyńskiego Adama Sierzputowskiego i radnej powiatowej, pierwszej prezes Zarządu FZO Elżbiety Bilińskiej-Wołodźko. Fundacja jest organizacją pozarządową, w 2005 roku uzyskała status organizacji pożytku publicznego.

Samorząd Powiatu Olsztyńskiego jest głównym donatorem funduszu stypendialnego, z którego realizowane są stypendia naukowe, artystyczne, sportowe i socjalne przyznawane uczniom szkół średnich oraz studentom studiów dziennych zameldowanych na terenie powiatu olsztyńskiego.