Festiwal Muzyki Chóralnej im. Nowowiejskiego

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie po raz pierwszy odbył się w 2002 r. W tym roku w dniach od 28- 30 maja 2015 r. odbędzie się już XIV edycja tej prestiżowej w naszym regonie imprezy, na którą przyjeżdżają chóry amatorskie z całej Polski, Europy i świata, specjalni goście oraz turyści z odległych miejsc. To prawdziwe święto nie tylko gminy Barczewo i Powiatu Olsztyńskiego, ale też jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych regionu Warmii i Mazur. Impreza jest realizowana przy wsparciu finansowym Powiatu Olsztyńskiego. Organizatorem jest Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie. Gościem honorowym  Festiwalu będzie syn kompozytora, Jan Nowowiejski, który jest również Honorowym Obywatelem Barczewa.

- Ideą Festiwalu jest upamiętnienie postaci Feliksa Nowowiejskiego, urodzonego w Barczewie wybitnego kompozytora, twórcy Roty i Hymnu Warmii oraz popularyzacja jego bogatego dorobku twórczego; edukacja kulturalna dzieci i młodzieży oraz mieszkańców regionu w zakresie muzyki chóralnej a cappella różnych epok i stylów; a także promocja Barczewa i regionu – mówi Danuta Zielonka, dyrektor organizacyjny.
- Chóry zgłaszające się do festiwalu biorą udział w konkursie, a także występują w organizowanych w całym regionie koncertach towarzyszących, które przyczyniają się do promocji urokliwych warmińskich okolic i dają możliwość mieszkańcom Barczewa i regionu do spotkania z prawdziwą sztuką i pięknem muzyki chóralnej. Wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny.


Do części konkursowej Festiwalu zgłosiło się 11 zespołów. Ich prezentacjom będzie sie przysłuchiwało profesjonalne jury, w skład którego wchodzą wybitni muzycy, znawcy tematu, profesorowie Uniwersytetów i Akademii Muzycznych z całej Polski oraz Słowacji. Przewodniczącym komisji jest w tym roku dr Milan Kolena – dyrygent, wykładowca Akademii Sztuk w Bratysławie, dyrektor artystyczny SLOVAKIA CANTAT w Bratysławie.


Patronat honorowy nad Festiwalem objęli: Wojewoda Warmińsko-Mazurski Marian Podziewski, Metropolita Warmiński ks. abp  Wojciech Ziemba, Starosta Olsztyński Małgorzata  Chyziak, Burmistrz Barczewa Lech Jan Nitkowski i Proboszcz Parafii św. Anny w Barczewie ks. kan. Marek Paszkowski.


PROGRAM   XIV MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU MUZYKI CHÓRALNEJ  im. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO   BARCZEWO  28 – 30 maja 2015 r.
MFMCh_afisz2015-05-12-D


Podczas Festiwalu nie zabraknie naukowego podejścia do tematu twórczości Feliksa Nowowiejskiego oraz muzyki Warmii i Mazur. 29 i 30 maja w Salonie Muzycznym – Muzeum Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie odbędzie się IV Sesja naukowa pn. „Muzyka Warmii i Mazur”. Hasło przewodnie tegorocznej konferencji brzmi: „70 lat muzyki na Warmii i Mazurach 1945-2015”.
- Głównym celem tegorocznej konferencji będzie przedstawienie stanu badań nad kulturą muzyczną w okresie powojennego siedemdziesięciolecia, obejmujących procesy kształtowania kultury muzycznej na terenie byłych Prus Wschodnich, udział w zorganizowanym po wojnie życiu kulturalnym, ale także wpływ kultury muzycznej na tworzenie więzi społecznych w tym czasie - opowiada Danuta Zielonka.


Pierwszy dzień sesji poświęcony zostanie prezentacjom wystąpień naukowych. W drugim dniu zaplanowane zostały warsztaty dla chórmistrzów i chórzystów. Tradycyjnie już, wieczorem pierwszego dnia konferencji przewidziane jest ognisko integracyjne z udziałem chórów biorących udział w Festiwalu. Wzorem lat ubiegłych planowana jest publikacja referatów w recenzowanej monografii pokonferencyjnej.


Więcej informacji na temat tegorocznej edycji Festiwalu na: www.festiwal-barczewo.pl
Kontakt z organizatorem: Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie, ul. Mickiewicza 15, 11-010 Barczewo
tel.: +48 89 514 84 04, +48 515 501 369, +48 605 431 837, tel./fax.: +48 89 514 83 36
adres e-mail: sio.barczewo@op.pl