Dzień Patrona - Święto Szkoły w Butrynach

12 lutego 2016 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Butrynach co roku świętowane są urodziny patrona, Franciszka Barcza. Jest to również święto szkoły, którą tworzą wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy obsługi. W tym roku na urodzinach nie zabrakło wspomnień o Franciszku Barczu, w czym pomógł konkurs wiedzy na temat jubilata. Szansą na pokazanie talentów były występy poszczególnych klas, także punktowane. Uczniowie prezentowali układy choreograficzne, rymowanki na temat swoich koleżanek i kolegów, pokazywali prywatne kolekcje. Klasa VI odkryła przed wszystkimi swoje umiejętności iluzjonistyczne, co spotkało się z bardzo żywym zainteresowaniem. Na zakończenie wszystkie oddziały dostały piłki ufundowane przez Radę Rodziców. To był dzień pełen pozytywnych emocji. Wszyscy poczuli się cząstką społeczności, jaką tworzą w szkole. Dzień Patrona był okazją do refleksji i dobrej zabawy.
Przypomnijmy, że szkoła w Butrynach utrzymuje stały kontakt z rodziną Franciszka Barcza. Niejednokrotnie odwiedzał ją jego najmłodszy syn Marian, wnukowie, a nawet prawnukowie.