Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną

5 maja obchodzimy Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu od wielu lat zaprasza wszystkich mieszkańców i przyjaciół do wspólnych obchodów. - Ten dzień zawsze bardzo nas jednoczy. Dla naszego miasta, gminy i powiatu to wielkie święto integracji, szacunku i równości. Dziś również bądźmy razem - mówią przedstawiciele PSONI.

Święto obchodzone jest w Europie jako Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Obchody zapoczątkowane zostały we Francji na początku lat 90. XX wieku. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w 1999 roku ustanowiło 5 maja Dniem Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. Marsze godności, które odbywają się w wielu miastach są wyrazem wolności, akceptacji, wspólnych wartości i praw. Wychodzimy razem na ulice by poczuć jedność i siłę wynikającą z wzajemnej obecności. Wszyscy jesteśmy potrzebni sobie nawzajem. Świętując ten dzień przypominamy sobie, że wszyscy potrzebujemy równego dostępu do dóbr tego świata i takich samych szans na korzystanie z wolności.