Dzięki strzelcom pojechał do Wilna

Jednostka Strzelecka 1028 Gietrzwałd działa w Gminie Gietrzwałd od ponad roku. W tym czasie zorganizowała pokazy strzeleckie podczas wielu zabaw plenerowych, była współorganizatorem pikniku militarnego, Święta Niepodległości i wielu innych wydarzeń. Młodzi Strzelcy mogli też wielokrotnie skorzystać z organizowanych podróży np. do 9 Pułku Rozpoznawczego w Lidzbarku Warmińskim, czy też do Warszawy. Właśnie wrócili z Wilna. Wśród nich był Wojtek Hertrampf z Biesala.

Wileńszczyzna to wyjątkowe miejsce, związane z polskością. To tam – w Zułowie, urodził się Marszałek Józef Piłsudski, założyciel Związku Strzeleckiego Strzelec, w Katedrze Świętego Stanisława są groby polskich królów i królowych. To tam do Cudownego Obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej pielgrzymują przybywający z Polski turyści. To tam mieszkał i tworzył Adam Mickiewicz, Antoni Wiwulski, Joachim Lelewel i wielu, wielu innych. I w taką właśnie podróż edukacyjno-integracyjną do Wilna udali się członkowie organizacji pozarządowej z Gietrzwałdu.

Strzelcy zwiedzili Troki, Niemenczyn i Wilno. Zobaczyli Ostrą Bramę, Cmentarz na Antokolu, Kościół Św. Piotra i Pawła, Starówkę, Katedrę Św. Stanisława, Zamek Giedymina oraz zapalili znicze na cmentarzu na Rossie w Mauzoleum Marszałka Józefa Piłsudskiego. Nawiązali też kontakty z rodakami na Wileńszczyźnie m.in. z Domem Kultury w Niemenczynie i Zespołem Pieśni i Tańca OSA.

– Byłem w Wilnie po raz pierwszy – mówi Wojtek Hertrampf z Biesala. – Cieszę się, że mogłem zobaczyć te wyjątkowe miejsca. Bardzo ciekawe były spotkania z Polakami w Niemenczynie. W tym sześciotysięcznym mieście, ponad 60% stanowią Polacy. Gdy zapytaliśmy o drogę pierwsze napotkane osoby, to one piękną polszczyzną odpowiedziały nam jak jechać. To było takie niezwykłe! W Niemenczynie uczestniczyliśmy też w biesiadzie i festynie, podczas którego tańczone były polskie tańce i śpiewane polskie piosenki. W tym wydarzeniu brało udział kilka tysięcy ludzi. Bardzo dziękuję za możliwość wyjazdu.

Polacy z Wileńszczyzny zawsze gorąco witają swoich rodaków z Polski. Nawiązują się przyjaźnie i kontakty. Dzięki temu wyjazdowi planowana jest wizyta w Gietrzwałdzie Zespołu Pieśni i Tańca OSA z Niemenczyna.

– Po tej wyprawie zainteresowanie wyjazdem do Wilna w szeregach członków gietrzwałdzkiego „Strzelca” wzrosło jeszcze bardziej. Kolejna patriotyczna podróż do Wilna i Niemenczyna planowana jest jeszcze w tym roku – informuje dowódca Jednostki Strzeleckiej 1028 Gietrzwałd, Wojciech Gudaczewski.

Wilno 3