Domy Pomocy Społecznej

Powiat Olsztyński pieczołowicie dba o swoich seniorów i osoby, które z różnych względów potrzebują pomocy i dobrego miejsca do życia. Mieszkańcy sześciu Domów Pomocy Społecznej pośród warmińskiej przyrody, bogatych w grzyby lasów i malowniczych jezior,  mają znakomite miejsce do relaksu, wypoczynku, kontemplacji, ale także prowadzenia aktywnego trybu życia.

 

 

 

Powiat Olsztyński jest organem prowadzącym dla sześciu Domów Pomocy Społecznej.
DPS  Barczewo dysponuje 146 miejscami,
DPS Dobre Miasto – 16,
DPS Grazymy – 94,
DPS Jeziorany – 145,
DPS Jonkowo 54,
DPS Olsztynek – 194.

W ostatnich latach powiat olsztyński przeprowadził inwestycje i termomodrenizacje w poszczególnych placówkach:


DPS Jeziorany – 2012 r. Zakres prac: montaż instalacji  kolektorów słonecznych, montaż 2 kotłów na biomasę  wraz z budową magazynu paliwa z podajnikiem, termomodernizacja budynku kotłowni, modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. Wartość projektu około 2,9 mln
Dofinansowane ze środków RPO WiM na lata 2007-2013.
To pierwsza tak duża inwestycja Powiatu Olsztyńskiego z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii. W Domu Pomocy Społecznej w Jezioranach działa już nowoczesna kotłownia na biomasę (zrębki drewna), a przed budynkiem DPS powstał park kolektorów słonecznych. Inwestycja dofinansowana ze środków unijnych kosztowała prawie 2,9 mln zł. (z czego 80 proc. stanowiły środku UE, a pozostałe 20 proc. powiat znalazł we własnym budżecie). W DPS Jeziorany powstała nowoczesna kotłownia na biomasę (zrębki drewna) o mocy 500 kW. Kotłownia stanowi źródło ciepła do ogrzewania i produkcji ciepłej wody dla wszystkich budynków DPS. Wybudowano również park kolektorów słonecznych o powierzchni ponad 200 metrów kwadratowych i mocy około 200 kW. Ferma słonczena pracuje na cele podgrzewu ciepłej wody i zaspokaja zapotrzebowanie na nią na poziomie 57,2 proc.
To jednak nie wszystko. Zakupiony został też rębak do rozdrabniania biomasy oraz wybudowano magazyn paliwa z automatycznym podajnikiem biomasy. Wykonano też całkowitą wymianę przyłączy centralnego ogrzewania i ciepłej wody do budynków DPS.
Po modernizacji DPS nie szkodzi już środowisku. Bezpośrednim skutkiem ekologicznej inwestycji jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
Zastosowanie jako głównego źródła energii biomasy powoduje, że ilość emitowanego  dwutklenku węgla przyjmuje wartość zerową. Dzieje się tak dlatego, że podczas spalania zrębków drewna do atmosfery dostaje się tylko tyle dwutlenku węgla, ile roślina pobrała go z otoczenia podczas swojego wzrostu.
Zainstalowany system solarny działający na zasadzie pobierania energii z promieniowania bezpośredniego, rozproszonego oraz odbitego również niemal wyeliminuje emisję CO2 do atmosfery. Poza tym niepodważalną zaletą stosowania kolektorów słonecznych jest ograniczenie kosztów związanych z podgrzewaniem wody użytkowej. Szacuje się, że układ solarny pozwoli na roczną oszczędność energii cieplnej na poziomie 141372 kWh/rok.
Kolejna inwestycja w DPS Jeziorany - rok 2013 – Termomodernizacja budynku łóżkowego. Zakres prac: ocieplenie ścian, ocieplenie stropodachu, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian, remont nawierzchni przy budynku. Wartość robót to przeszło 400 tys zł. Dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


DPS Jonkowo – 2013 r. Wymiana pokrycia dachowego, ocieplenie ścian zewn. i stropu w budynku głównym, stołówce i pralni, wymiana okien w pralni, wymiana instalacji c.o, montaż instalacji solarnej. Wartość robót to prawie 400 tys zł. Modernizacja dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


DPS Dobre Miasto – Termomodernizacja, realizacja w 2013-2014 r. dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


DPS Grazymy – tutejszy Dom Pomocy Społecznej mieści się w pałacu. Pałac pierwotnie zbudowany na przełomie XVII i XVIII w. w stylu barokowym. Odbudowany w 1924 r. przez Albrechta von Stein. Dwukondygnacyjny, otynkowany na biało, z dachem mansardowym, krytym dachówką. Oficyna pałacowa  zbudowana w 1 połowie XIX w., klasycystyczna. Parterowa, otynkowana z dachem czterospadowym, krytym dachówką. Oprócz tych dwóch budynków zachowało się całe założenie folwarczne, z I poł. XIX w. Obecnie Dom Pomocy Społecznej.


fot1

 

fot3
DSCN4826

 

LG Lan9600 228