Dom Pomocy Społecznej w Jezioranach

Pierwsza tak duża inwestycja Powiatu Olsztyńskiego z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii. W Domu Pomocy Społecznej w Jezioranach działa już nowoczesna kotłownia na biomasę (zrębki drewna), a przed budynkiem DPS powstał park kolektorów słonecznych. Inwestycja dofinansowana ze środków unijnych kosztowała prawie 2,9 mln zł.

System grzewczy w Domu Pomocy Społecznej w Jezioranach od lat wymagał całkowitej przebudowy m.in. ze względu na awaryjność kotłów, przestarzałą instalację i generowanie strat ciepła. Stara kotłownia była wyposażona w kotły opalane węglem z ręcznym podawaniem paliwa, nie posiadała też urządzeń do oczyszczania spalin.

Kotłownia na zrębki drewna

Powiatowi udało się pozyskać na ten cel środki unijne z RPO „Warmia i Mazury 2007-2013″. Całkowity koszt projektu wyniósł prawie 2,9 mln zł z czego 80 proc. stanowiły środku UE, a pozostałe 20 proc. powiat znalazł we własnym budżecie. Prace budowlane, które wykonała firma Wachelka INERGIS S.A. z Częstochowy trwały 9 miesięcy. Ich efekt jest imponujący - w DPS Jeziorany powstała nowoczesna kotłownia na biomasę (zrębki drewna) o mocy 500 kW. Kotłownia stanowi źródło ciepła do ogrzewania i produkcji ciepłej wody dla wszystkich budynków DPS. Wybudowano również park kolektorów słonecznych o powierzchni ponad 200 metrów kwadratowych i mocy około 200 kW. Ferma słoneczna pracuje na cele podgrzewu ciepłej wody i zaspokaja zapotrzebowanie na nią na poziomie 57,2 proc. To jednak nie wszystko. Zakupiony został też rębak do rozdrabniania biomasy oraz wybudowano magazyn paliwa z automatycznym podajnikiem biomasy. Wykonano też całkowitą wymianę przyłączy centralnego ogrzewania i ciepłej wody do budynków DPS.Innowacyjna i proekologiczna

Po modernizacji DPS nie szkodzi już środowisku. Bezpośrednim skutkiem ekologicznej inwestycji jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Zastosowanie jako głównego źródła energii biomasy powoduje, że ilość emitowanego dwutlenku węgla przyjmuje wartość zerową. Dzieje się tak dlatego, że podczas spalania zrębków drewna do atmosfery dostaje się tylko tyle dwutlenku węgla, ile roślina pobrała go z otoczenia podczas swojego wzrostu.
Zainstalowany system solarny działający na zasadzie pobierania energii z promieniowania bezpośredniego, rozproszonego oraz odbitego również niemal wyeliminuje emisję CO₂ do atmosfery. Poza tym niepodważalną zaletą stosowania kolektorów słonecznych jest ograniczenie kosztów związanych z podgrzewaniem wody użytkowej. Szacuje się, że układ solarny pozwoli na roczną oszczędność energii cieplnej na poziomie 141372 kWh/rok.
To pierwsza tak duża inwestycja powiatu z wykorzystaniem OZE, która pozwoliła wdrożyć jeden z najnowocześniejszych systemów grzewczych w naszym regionie i w kraju.

99_stopka

Broszura promocyjno-informacyjna (PDF)