Dofinansowanie na przebudowę gruntowych dróg gminnych

Projekt pn. „Przebudowa dróg gminnych gruntowych w miejscowościach: Marcinkowo, Purdka, Silice, Ostrzeszewo, Szczęsne, Trękusek, Kaborno, na terenie Gminy Purda”.

Celem operacji jest likwidacja utrudnień komunikacyjnych, skrócenie czasu przejazdu, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz ułatwienia w dostępie do korzystania z usług publicznych jak również podejmowania pracy poza miejscem zamieszkania.

Drogi PROW:

przebudowa drogi gminnej nr 165020N Marcinkowo – Purdka
przebudowa drogi gminnej nr 165004N Silice - droga krajowa nr 53
przebudowa drogi gminnej Ostrzeszewo – Szczęsne
przebudowa drogi gminnej nr 165035N Trękusek – Kaborno

Dofinansowanie 2 990 805,00

Wkład własny 2 990 806,77

Łącznie 5 981 611,77

Termin realizacji do czerwca 2023 roku

Clipboard02