Dodatkowe środki na drogi

13.06.2017
Powiat Olsztyński wygospodarował w budżecie dodatkowe 2,4 mln zł. Po wysłuchaniu propozycji samorządowców z powiatu i gmin, Zarząd podjął decyzję o przeznaczeniu środków na drogi.

- Na inwestycje drogowe w 2017 roku mamy około 27 mln zł. Dodatkowe środki pozwolą zrobić jeszcze więcej niż zostało zaplanowane – ocenia z zadowoleniem Artur Bal, dyrektor Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie. Pieniądze trafią do wszystkich dwunastu gmin. O tym, w których miejscowościach będą realizowane inwestycje, była mowa podczas spotkania w Starostwie Powiatowym w Olsztynie. Wzięli w nim udział radni powiatowi, wójtowie, burmistrzowie i Zarząd Powiatu. Zgłaszane propozycje były analizowane pod kątem zasadności i możliwości finansowych. Ostatecznie samorządowcy doszli do porozumienia. Niektórzy z wójtów i burmistrzów wyrazili też chęć partycypacji w kosztach, co pozwoli na zwiększenie zasięgu inwestycji.

Konieczność porozumienia pomiędzy samorządami Małgorzata Chyziak podkreśla od początku kadencji. - To, co zaplanowaliśmy ponad rok temu, odniosło skutek. Efektem współpracy jest choćby rozpęd w inwestycjach powiatowo-gminnych, a także wysokość dotacji zewnętrznych na ich realizację. Naszą ideą jest więc kontynuacja dobrych praktyk, czyli uważne wsłuchiwanie się w głos mieszkańców powiatu, którzy swoje potrzeby zgłaszają do radnych powiatowych i gminnych, wójtów oraz burmistrzów.

Do każdej z dwunastu gmin trafi około 200 tys. zł, które pozwolą m.in. na częściową przebudowę dróg, wymianę nawierzchni lub poszerzenie poboczy. W porządku obrad  najbliższej sesji Rady Powiatu w Olsztynie (przyp. 22 czerwca) znajdą się uchwały dotyczące propozycji rozdysponowania środków w następującej formule:
- remont nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 1425 N relacji DK 51 (Biesal) - Guzowy Młyn (gm. Gietrzwałd)

- poszerzenie istniejącej nawierzchni do 5 metrów w ciągu drogi powiatowej 1260N relacji  Królikowo - Drwęck (gm. Olsztynek)

- przebudowa odcinka drogi 1468N relacji DK 53 - Marcinkowo oraz w miejscowości Prejłowo - etap I (gm. Purda)

- remont drogi powiatowej 1441N w miejscowości Wymój (gm. Stawiguda)

- przebudowa drogi powiatowej nr 1467N na odcinku Barczewo – Silice - etap II (gm. Barczewo)

- przebudowa drogi powiatowej 1454N w miejscowości Stryjewo (gm. Biskupiec)

- przebudowa drogi powiatowej 1422N w miejscowości Franknowo (gm. Jeziorany)

- remont drogi powiatowej 1497N relacji DW 593 - Kolno (gm. Kolno)

- przebudowa drogi powiatowej 1428N od DK 51 do miejscowości Kłódka poprzez utwardzenie pobocza - etap I, a także opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 1447N na odcinku Knopin - Swobodna (gm. Dobre Miasto)

- remont nawierzchni drogi powiatowej 1449N relacji Wadąg - Słupy (gm. Dywity)

- przebudowa drogi powiatowej 1203N w miejscowości Nowe Kawkowo - etap I (gm. Jonkowo)

- utwardzenie poboczy wzdłuż dróg powiatowych na terenie gm. Świątki.