Dodatkowe środki na bezpieczeństwo

Po podliczeniu faktur za dotychczasowe roboty drogowe realizowane w 2017 roku okazało się, że w budżecie Powiatu zostają wolne środki w wysokości 82 tys. zł. Radni powiatowi postanowili przeznaczyć zaoszczędzone pieniądze na sprawy związane z bezpieczeństwem.

Dzięki tej decyzji Powiatowa Służba Drogowa będzie mogła wyremontować dodatkowe fragmenty dróg, na które wcześniej brakowało środków. Dodatkowe 54,4 tys. zł pozwoli zwiększyć zakres przebudowy drogi we Franknowie. Cała inwestycja będzie kosztować 336,6 tys. zł. Z kolei o 27,7 tys. zł zostanie zasilony budżet modernizowanej drogi w Nowym Kawkowie. Po zsumowaniu kwot wartość inwestycji wyniesie prawie 320 tys. zł. Dodatkowe środki pozwolą też wyremontować studnię w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Szałstry.

Radni zwiększyli też o blisko 260 tys. zł plan finansowy Powiatowej Służby Drogowej, co pozwoli m.in. na likwidację przełomu w ciągu drogi powiatowej 1424 N Pierwągi - Wągsty. Remont będzie zrealizowany jeszcze w grudniu tego roku.

Na wsparcie mogą też liczyć służby mundurowe. Jeszcze w tym roku Powiat przekaże 15 tys. zł na modernizację instalacji grzewczej w budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jezioranach. Z kolei 16 tys. zł otrzyma Komenda Miejska Policji w Olsztynie na zakup dwóch psów służbowych patrolowo-tropiących.