Dobre Miasto będzie mieć wirtualną strzelnicę

18.06.2021

Ponad sto tysięcy złotych otrzymało olsztyńskie starostwo z Ministerstwa Obrony Narodowej na utworzenie strzelnicy w powiatowym Zespole Szkół w Dobrym Mieście. Ma ona powstać jeszcze w tym roku. Nie będzie to jednak klasyczna strzelnica, a wirtualna, z której najbardziej ucieszą się zapewne uczniowie klas mundurowych.

Strzelnica służyć będzie wszystkim zainteresowanym. Nieodpłatnie udostępniana będzie uczniom szkół, które prowadzą działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa oraz organizacjom, prowadzącym działalność na rzecz obronności państwa.

– Pozwoli zarówno uczniom, jak i organizacjom proobronnym na zdobywanie i podnoszenie praktycznych umiejętności. Część naszych uczniów oprócz nauki w klasach mundurowych jest również członkami Koła Strzeleckiego „Orneckie Smoki”, które z sukcesami uczestniczy w wielu zawodach, w tym m.in. Wojewódzkiej Lidze Strzeleckiej, pucharze Warmii i Mazur w amatorskim strzelectwie pneumatycznym – mówi Andrzej Abako, starosta olsztyński.

„Sercem” strzelnicy będą laserowe symulatory – repliki czterech karabinków i czterech pistoletów działających w systemie VR – rzeczywistości wirtualnej. Uczestnicy zajęć będą mogli brać udział w statycznych i dynamicznych treningach, w tym strzelaniach na celność i skupienie, ćwiczyć według różnych scenariuszy, z różnych postaw, na różnych odległościach, w tym do celów ruchomych, także przy zmiennych warunkach oświetleniowych i ograniczonej widoczności. Dzięki temu uczniowie klas mundurowych utrwalą prawidłowe nawyki strzeleckie w sytuacjach zbliżonych do realiów użycia broni palnej, natomiast inni chętni będą mogli przekonać się o atrakcyjności sportu strzeleckiego.

Program „Strzelnica w powiecie” to konkurs resortu obrony narodowej, którego celem jest nie tylko rozbudowa infrastruktury strzelnic w Polsce i szkolenie młodzieży, lecz także rozwijanie umiejętności strzeleckich w społeczeństwie. W ramach tego projektu Powiat otrzymał z MON kwotę ponad 111 tys. złotych. Pozostałe środki niezbędne do realizacji tej inwestycji, której koszt wyniesie 141,2 tys. zł,  pochodzić będą po połowie z budżetu szkoły oraz budżetu Powiatu Olsztyńskiego.

tablica_budżet_państwa_60_40-kopia