Dni Seweryna Pieniężnego

24.02.2016
Słowem refleksji i modlitwą została uczczona 76. rocznica śmierci Seweryna Pieniężnego. W imieniu Powiatu Olsztyńskiego na grobie zasłużonego Warmiaka zostały złożone kwiaty. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz państwowych i samorządowych oraz olsztyńskich  mediów. Nie zabrakło też młodzieży z Jezioran, Pieniężna i Olsztyna. Organizatorem był warmińsko-mazurski oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Słowo wstępne wygłosił ks. Ireneusz Bruski, prezes SDP w Olsztynie.

Seweryn Pieniężny urodził się 25 lutego 1890 r. w Olsztynie. Od 1918 r. pełnił obowiązki kierownika redakcji "Gazety Olsztyńskiej". Zainicjował wydawanie dodatków prasowych: "Życie Młodzieży", "Gość Niedzielny", "Głos Pogranicza". Prowadził działalność społeczną, oświatową i kulturalną. We wrześniu 1939 roku został aresztowany przez gestapo, a 24 lutego 1940 r. stracony w obozie koncentracyjnym w Hohenbruch koło Kłajpedy.

- Postać Seweryna Pieniężnego ma ogromne znaczenie dla kultury polskiej i prawdy o Polsce. Jako wydawca i dziennikarz dbał o rzetelny przekaz informacji w czasach, gdy polskość była piętnowana i wyszydzana. Bez strachu publikował fakty o przebiegu plebiscytu na Warmii, wydawał dzieła ważne dla naszej małej ojczyzny, jak chociażby utwory ks. Walentego Barczewskiego, Michała Kajki, czy felietony w gwarze warmińskiej. Samorząd Powiatu Olsztyńskiego popiera działania, poprzez które pielęgnowana jest pamięć o osobach zasłużonych dla Warmii i Mazur. Taką osobą jest, bezsprzecznie, Seweryn Pieniężny - mówi starosta olsztyński Małgorzata Chyziak.

W uroczystości poświęcone olsztyńskiemu wydawcy włączyły się: Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego i Towarzystwo Naukowe tegoż imienia, organizując 25 lutego w Domu Polskim (ul. Partyzantów 87, godz. 11) sympozjum naukowe. W programie znalazły się wykłady:
- Seweryn Pieniężny jako wydawca - dr Jan Chłosta
- Uwagi o prasie olsztyńskiej (1945-1989) - prof. Stanisław Achremczyk
- Trudno być Polakiem... - red. Wojciech Reszczyński
Na jutro też została zaplanowana Gala Dziennikarzy Warmii i Mazur, podczas której zostana ogłoszone wyniki tegorocznego konkursu o Nagrodę im. Seweryna Pieniężnego.