Dni Przyjaciół Lasu

W tegorocznych obchodach „Dni Przyjaciół Lasu” wzięły udział prawie 3 tysiące placówek oświatowych z całej Polski, w tym trzy z terenu gminy Purda: Przedszkole „Jarzębinki” w Klewkach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Klebarku Wielkim i Publiczna Szkoła Podstawowa w Purdzie.

„Dni Przyjaciół Lasu” to ogólnopolska akcja mająca na celu szerzenie postaw ekologicznych oraz wiedzy związanej z lasami i ich ochroną. Chodzi też o przedstawienie osób i instytucji zaangażowanych w troskę o środowisko i lasy. W tym roku obchody odbywały się pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP.

Uczniowie wraz z nauczycielami z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Klebarku Wielkim, w ramach obchodów lokalnych „Dni Przyjaciół Lasu”, zorganizowali m.in. wyjazd do leśnictwa Mendryny. Tu spotkali się z leśniczym Piotrem Gołaszewskim i zostali oprowadzeni po ścieżce edukacyjnej. Starsi uczniowie wzięli udział w sadzeniu drzewek na terenie leśnictwa Mazuchy. W uzupełnianiu drzewostanu pomagał dzieciom leśnik Robert Karcz.

W szkole zorganizowano przegląd przedstawień ekologicznych, przygotowanych przez uczniów. W programie obchodów „Dni Przyjaciół Lasu” znalazły się też pogadankio pracy leśników i o zagrożeniach w lasach. Organizatorką działań była Joanna Karcz, nauczyciel kształcenia zintegrowanego.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Purdzie równie aktywnie zaangażowała się w akcję. W dniach 27 – 30 kwietnia uczniowie zorganizowali akcję „Sprzątania świata”, zajęli się pielęgnacją pięknych kasztanowców na terenie wsi i zadbali o nowy drzewostan przy placu zabaw. Młodzież z opiekunem Małgorzatą Gołaszewską, spotkała się z wójtem Piotrem Płoskim w sprawie pomocy w organizacji i wsparcia finansowego wyżej wspomnianych prac.

Najmłodsi uczestnicy obchodów „Dni Przyjaciół Lasu” na terenie gminy Purda to przedszkolaki z Klewek. W ramach akcji maluchy zapoznano z tematyką dotyczącą lasu i żyjących w nim zwierząt. Podczas kilku edukacyjnych wycieczek dzieci uczyły się nazw poszczególnych gatunków drzew. Nauczycielki z Przedszkola „Jarzębinki” wytłumaczyły maluchom, jak rozpoznawać poszczególne odmiany, zwracając uwagę na wygląd liści i kory. Zwieńczeniem lokalnych obchodów akcji było przygotowanie prac plastycznych o tematyce związanej z lasem.

Żródło grafiki: Wikipedia