Delegacja z Wallenhorst

29.08.2014
29 sierpnia Starosta Olsztyński Mirosław Pampuch spotkał się z ponad 40-osobową delegacją z gminy Wallenhorst w powiecie Osnabrück, której przewodniczyło dwoje zasłużonych dla partnerstwa powiatów osób: Irmgard Vogelsang i Herbert Monkowski.

- Witam Was jako przyjaciół Powiatu Olsztyńskiego i moich własnych – powiedział starosta. - W 2013 roku świętowaliśmy 15-lecie naszej współpracy, ale tak naprawdę partnerstwo rozpoczęło się 3 lata wcześniej, zapoczątkowane przez Warmiński Związek Gmin. W chwili obecnej spośród 12 gmin Powiatu Olsztyńskiego 10 współpracuje już z gminami powiatu Osnabrück. W ubiegłym roku został podpisany kolejny list intencyjny pomiędzy gminami Olsztynek i Ostercappeln – Venne. 4 września delegacja z Olsztynka wybiera się z rewizytą do swoich nowych niemieckich partnerów.

Starosta wyraził nadzieję na owocną dalszą współpracę pomiędzy narodami w duchu wzajemnego porozumienia. – Żyjemy w zjednoczonej Europie, ale jest jeszcze wiele tematów do omówienia. Jeśli Polacy i Niemcy będą się nawzajem słuchać i rozmawiać ze sobą, to w całej Europie będzie panował dialog. Mamy przykład za wschodnią granicą, gdzie Rosja i Ukraina nie mogą się porozumieć. Tam zabrakło dialogu i braterskich rozmów. Tym bardziej dziękuję Wam, Przyjaciele, że angażujecie się w pracę na rzecz partnerstwa między Powiatem Olsztyńskim a Powiatem Osnabrück, a tym samym przyczyniacie się do porozumienia polsko-niemieckiego.

Irmgard Vogelsang jest jedną z osób, które uczestniczyły w inicjacji współpracy między powiatami. Była deputowana do Landtagu Dolnej Saksonii, obecnie  przewodniczy Towarzystwu Przyjaźni Niemiecko-Polskiej. Na wniosek Powiatu Olsztyńskiego została odznaczona przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Zasługi. – Gdy 20 lat temu spotkaliśmy się z przedstawicielami Powiatu Olsztyńskiego, po każdej ze stron było dużo rezerwy – wspomina Irmegard Vogelsang. – Obecnie widzę jak dużo udało nam się osiągnąć. Do tego doprowadziły szczere rozmowy.

Podczas spotkania w Starostwie Powiatowym w Olsztynie głos zabrał też Herbert Monkowski, były przewodniczący Stowarzyszenia Byłych Mieszkańców Powiatu Olsztyńskiego, obecnie piastujący honorowo tę funkcję. – Byłem Olsztynianinem przed wojną. W tym roku jestem w Powiecie Olsztyńskim czwarty raz. Dawnym mieszkańcom tych ziem zależy na szczerych rozmowach. Raz w roku spotykamy się w Hagen a.T. i rozmawiamy o tym, co jeszcze można zrobić.

Starosta Mirosław Pampuch uhonorował Irmgard Vogelsang i Herberta Monkowskiego specjalnymi medalami wybitymi z okazji 15-lecia partnerstwa między Powiatem Olsztyńskim i Powiatem Osnabrück. Zostały także wręczone symboliczne upominki.

Powiaty Olsztyński i Osnabrück współpracują na wielu polach tematycznych, między innymi w zakresie partnerstwa szkolnego, wizyt policji, straży pożarnej i kobiet wiejskich. Około 500 osób z Osnabrück rocznie odwiedza nasz powiat. Jedną z takich osób jest Marco Beckmann, który przyjechał do Olsztyna na półroczną praktykę studencką. - Cieszymy się, że Marco jest dziś z nami. Wiem, że uczy się języka polskiego. Mam nadzieję, że będzie dobrym ambasadorem relacji między powiatami. - mówił starosta.

123457