Czysta i piękna zagroda - Estetyczna Wieś 2016

Zapraszamy do udziału w XXI edycji konkursu „Czysta i piękna zagroda- Estetyczna Wieś 2016”. Celem konkursu jest poprawa stanu ekologicznego i estetycznego wsi z terenu gmin należących do Związku Gmin Warmińsko – Mazurskich. Warunkiem uczestnictwa jest pisemne zgłoszenie, które należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 kwietnia 2016 roku.
Więcej informacji znajduje się pod adresem - link.
Tu pobrać można regulamin oraz kartę zgłoszeniową.