Czy strumień pieniędzy popłynie na Warmię?

12.04.2021
"Warmia walczy o pieniądze" to tytuł artykułu, który ukazał się w piątkowym wydaniu "Gazety Olsztyńskiej". Mowa w nim m.in. o starostach z Warmii, którzy wystąpili do Tadeusza Kościńskiego, ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej o wsparcie Warmii w dążeniu do uzyskania statusu regionu rozwojowego. I to zarówno pod względem gospodarczym, jak i pod względem promocji dziedzictwa narodowego oraz rozwijania turystyki opartej na historii i dziedzictwa Warmii. Podstawą, spoiwem, które miałoby umożliwić to wsparcie finansowe przedsiębiorców i samorządowców w rozwoju Warmii pod kątem turystyki, ma być projekt "Szlaku Świętej Warmii". I teraz samorządowcy chcą stworzyć projekt gospodarczy pod tą samą nazwą - pisze "Gazeta Olsztyńska".

- Chcemy się wzorować na rozwiązaniach turystycznych już istniejących w regionie Galicji na terenie Hiszpanii, gdzie jest zorganizowany szlak św. Jakuba, który jest rozpoznawalny na całym świecie - tłumaczy Andrzej Abako, starosta olsztyński.

DSC_0279[1]