Ćwiczenia Straży Pożarnej

Syreny strażackie, jakie słychać było w sobotę rano 12 marca 2016 roku w Biskupcu, były efektem tzw. koncentracji gminnej, czyli ćwiczeń wszystkich jednostek straży pożarnej z terenu gminy.
Ćwiczenia rozpoczęły się na placu przy Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 Państwowej Straży Pożarnej w Biskupcu, a następnie przeniosły się na „Słoneczny Brzeg” w Rukławkach. Sam przejazd – w kolumnie marszowej – był także elementem ćwiczeń. Oprócz musztry pojazdami strażacy doskonalili umiejętności łączności radiowej, wycinki drzew w trudnych warunkach terenowych, zaopatrywania w wodę z naturalnych zbiorników oraz z jej przetłaczania na dużych odległościach. Jednym z elementów ćwiczeń było też rozwinięcie punktu medycznego w warunkach kryzysowych.

 Zdjęcia: Ryszard Rymek