Chcemy wspólnie patrzeć w przyszłość Europy

Fot. Monika Nowakowska
Samorząd Powiatu Olsztyńskiego nawiązuje współpracę z ukraińskim Rejonem Rówieńskim. Porozumienie potwierdzające wolę umacniania wzajemnych kontaktów pomiędzy społecznościami lokalnymi obie strony podpisały 7 lipca 2023 roku. 
 
- Po raz drugi podpisujemy umowę międzynarodową. Gdy 24 lata temu zawieraliśmy partnerstwo z Niemcami, było to spojrzeniem w przyszłość Europy. Podpisywaliśmy umowę pomimo trudniej historii polsko-niemieckiej. Teraz budujemy nową przyjaźń, z Rejonem Rówieńskim, choć też mamy w historii momenty, o których musimy rozmawiać. To ważne, że my - Polacy i wy - Ukraińcy chcemy wspólnie patrzeć w przyszłość Europy i demokracji - mówił Andrzej Abako, starosta olsztyński. - Przyjaźń jest wtedy, gdy po jednej i drugiej stronie stoi człowiek z otwartym sercem dla drugiego człowieka, chcący wspólnie budować przyszłość. Wiele pracy przed nami, ale wierzę, że to porozumienie przyniesie dobro obu naszym społeczeństwom.
 
Inicjatywa formalnego podpisania umowy o instytucjonalnej współpracy wyszła ze strony władz Rejonu Rówieńskiego. Stanowi to efekt przede wszystkim pomocy udzielonej mieszkańcom regionu w trudnych czasach konfliktu z Rosją. - Nigdy nie zapomnę 24 lutego 2022 roku, gdy Polska dosłownie otworzyła swoje granice dla naszych uchodźców. Nie bez przyczyny ludowe przysłowie mówi: "Przyjaciół poznajemy w biedzie". Dziś dziękuję wam za to. Jest wiele przesłanek ku temu, by porozumienie między Powiatem Olsztyńskim i Rejonbem Rówieńskim zostało zawarte. To kolejny krok ku temu, by nasze gminy i jednostki administracyjne zaprzyjaźniły się - powiedział Vasyl Tymoshchuk, przewodniczący Rady Rejonu Rówieńskiego.
 
Rejon Rówieński to jeden z czterech „powiatów” Obwodu Rówieńskiego, położonego w zachodniej części Ukrainy, przy granicy z Białorusią. Jego stolicą i siedzibą władz obu szczebli administracji jest miasto Równe, z populacją przekraczającą 245 tys. mieszkańców. - To największy rejon w Obwodzie Rówieńskim, tak jak powiat olsztyński jest najwiekszym powiatem w województwie warmińsko-mazurskim. Wasze prorozumienie to dopełnienie naszej współpracy miedzynarodowej jako województwa z obwodem Rówieńskim, z którym od 20 lat mamy zawarte partnerstwo - podkreślił Miron Sycz, wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego.
 
Porozumienie określa obszary współpracy, w tym rozwijanie i wdrażanie wspólnych inicjatyw w sferach kultury, edukacji i oświaty, ochrony zdrowia, sportu i turystyki oraz gospodarczych; promocji regionów i wspierania rozwoju turystyki.Preambuła porozumienia podkreśla: „Współpraca narodów w pokojowej Europie może być osiągnięta jedynie przez ścisłe i przyjacielskie kontakty międzyludzkie. Wzajemne poznawanie się daje pewność, że odmienność języków, zwyczajów i obyczajów nie będzie odbierana jako dzieląca bariera, lecz jako żywy element europejskiej różnorodności wspólnego dziedzictwa.”
 
Sygnatariuszami porozumienia są: Andrzej Abako – starosta olsztyński, Joanna Michalska-Reda – wicestarosta olsztyński, Vasyl Tymoshchuk – przewodniczący Rówieńskiej Rady Rejonowej Obwodu Rówieńskiego i Oleksandr Koval – przewodniczący Rówieńskiej Rejonowej Administracji Państwowej – Naczelnik Rówieńskiej Rejonowej Administracji Wojskowej. W skład delegacji rówieńskiej weszli Serhii Chernii Serhii - dyrektor departamentu polityki społecznej miasta Równego, radny rady Rejonu Rówieńskiego, Dmytro Lysenko – kierownik spraw rady, radny rady Rejonu Rówieńskiego oraz Dmytro Zhdankin – asystent-konsultant radny rady Rejonu Rówieńskiego.