Budżet Powiatu Olsztyńskiego 2021

17.12.2020
Najważniejszym punktem obrad piątkowego posiedzenia Rady Powiatu w Olsztynie będzie dyskusja nad projektem budżetu samorządu na rok 2021. O jego założeniach rozmawiamy z Andrzejem Abako, starostą olsztyńskim.

– Ten rok był wyjątkowy także dla finansów samorządów, ale jak wynika z informacji przekazanych radnym, Powiat Olsztyński nieźle poradził sobie z kryzysem?

– Rzeczywiście, także pod względem budżetu to nie był dla nas łatwy rok i to nie tylko ze względu na skutki pandemii. W tegorocznym budżecie zapisaliśmy bardzo ambitny, skupiając się na inwestycjach drogowych, program inwestycyjny, który przyszło nam realizować w niezwykłych warunkach. Ale mimo perturbacji udało nam się go zrealizować w 99 procentach. Tu pragnę podkreślić, że wiosną ruszyły już formalnie prace przy naszej „wielkiej pętli” – przebudowie 27 kilometrów dróg powiatowych łączących drogę krajową nr 51 w Spręcowie (gm. Dywity) z drogą krajową nr 16 w Barczewie. To największa inwestycja drogowa w historii naszego powiatu warta prawie 50 mln złotych.

– Ten jeden brakujący procent to…?

– To pewne opóźnienia w niektórych pracach, ale spowodowane przede wszystkim przyczynami „pandemicznymi” i „technicznymi”, a nie finansowymi. Taką sytuację mieliśmy na przykład w naszym szpitalu w Biskupcu, gdzie niektóre zadania musiały ulec przesunięciu ze względu na pandemię, ale najważniejsza inwestycja w tej placówce, a jednocześnie największa jak dotąd inwestycja Powiatu Olsztyńskiego w obszarze służby zdrowia, została już ukończona. Koszt projektu pod nazwą „Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja istniejącego Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii” to kwota około 24 mln zł, z czego około 19 mln zł pochodziło z budżetu samorządu.

– W prestiżowym „Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego »2019«, Powiat Olsztyński zajął wysoką 27 pozycję w kraju i 1 w województwie. W tym roku będzie lepiej?

– Jak będzie, to się okaże, ale naszym celem nie jest „walka o podium”. Staramy się jak najlepiej gospodarować pieniędzmi podatników i jak najpełniej zaspakajać ich potrzeby, dbając przy tym o stan powiatowej kasy. A ta odczuła już skutki pandemii i związanego z nią kryzysu finansów publicznych. Jednak mimo zdecydowanie mniejszych niż planowaliśmy dochodów, udało nam się utrzymać najważniejsze inwestycje. A to za sprawą aktywnego poszukiwania dodatkowych środków pochodzących przede wszystkim z „tarczowych” funduszy rządowych oraz samorządu wojewódzkiego. Niemniej nadzwyczajna sytuacja związana z pandemią zmusiła nas do powiększenia tegorocznego deficytu o prawie milion złotych.

– Jednak w przyszłym roku ten deficyt ma być już o ponad połowę mniejszy.

– O ile oczywiście sytuacja w kraju na to pozwoli i koronawirus znajdzie się w odwrocie. Niemniej strategicznym celem zarządu i radnych jest osiągnięcie przez powiat w perspektywie najbliższych lat równowagi budżetowej, w której naszym wydatkom będą odpowiadać nasze dochody. To pozwoli nam również na zmniejszenie poziomu długu. Tym samym uwolni to część środków przeznaczanych obecnie na jego obsługę. Pozwoli to na zwiększenie wydatków na drogi, bo to jest największa bolączka naszych mieszkańców, ale też i najważniejszy czynnik prorozwojowy powiatu i naszych gmin. Bez dobrych dróg, dobrej komunikacji nie ma inwestycji.

– Jakie więc zadania znalazły się w projekcie budżetu powiatu olsztyńskiego na rok 2021?

– Przede wszystkim wspomniana „wielka pętla”, której ukończenie planujemy na rok 2022. Zabezpieczyliśmy też środki na „wkład własny” do sześciu kolejnych wniosków, które złożyliśmy do Funduszu Dróg Samorządowych – na inwestycje o wartości 16 mln złotych. Zaplanowaliśmy także wydatki związane z modernizacją taboru naszej Powiatowej Służby Drogowej, co zapewni sprawniejszą obsługę realizowanych, jak i planowanych inwestycji, jak i wyższy standard utrzymania naszych prawie 900 kilometrów dróg. Ale nie zapominamy też o innych sferach życia naszych mieszkańców i tu warto wskazać przede wszystkim na planowaną budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Dobrym Mieście.

– Jednak po obu stronach budżetu na 2021 rok, tej dochodowej i wydatkowej, znalazły się kwoty o kilkanaście milionów złotych niższe niż w tym roku.

– Wynika to z realnej oceny sytuacji finansowej państwa i informacji, jakie uzyskujemy od rządu w sprawie planowanych kwot subwencji i dotacji, które są podstawowym źródłem naszych dochodów. Te będą zdecydowanie niższe niż w tym roku i dotyczy to wszystkich samorządów. W konsekwencji musieliśmy dokonać także ostrych cięć po stronie wydatków. W sytuacji wielkiej niewiadomej, jaką jest przyszły rok, nie możemy ryzykować. Koronawirus nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Do wygaśnięcia pandemii i powrotu do normalności jeszcze daleko. Ale miejmy nadzieję…

– Dziękuję za rozmowę.

Najważniejsze pozycje budżetowe

XIX Sesja Rady Powiatu w Olsztynie - porządek obrad