Budowa kanalizacji w Królikowie

600 167 zł. przeznaczy samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Królikowo. 13 marca 2015 roku w Urzędzie Marszałkowskim została podpisana umowa o udzieleniu gminie Olsztynek pomocy finansowej w ramach działania  „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Całkowity koszt inwestycji będzie znany po rozstrzygnięciu ogłoszonego przetargu na wykonanie robót budowlanych. W ramach inwestycji ponad 300 mieszkańców wsi będzie miało możliwość korzystania z kanalizacji miejskiej. Planowany termin zakończenia inwestycji to 30 czerwca 2015 roku.