Biskupiec w Kaliningradzie

Biskupiec wraz z miasteczkami Cittaslow promował swoje walory za granicą.

Druga edycja Festiwalu Kultury Polskiej „Drugije bieriega” miała miejsce w dniach 26–27 kwietnia 2019 r., w Muzeum Oceanu Światowego w Kaliningradzie.

Głównym celem tego wydarzenia była promocja polskiej kultury, turystyki i edukacji. Uczestnicy targów wzięli udział nie tylko w prezentacji walorów miasteczek z których pochodzą ale także udział w części panelowej. „Promocja kultury lokalnej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014–2020” – warsztat organizowany przez Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Polska-Rosja 2014–2020 r. cieszył się dużym zainteresowaniem.