Biskupiec gotowy na 500+

Wojewoda Artur Chojecki w ramach akcji promującej rządowy program „Rodzina 500 plus” odwiedził Biskupiec.
1 kwietnia, w dzień w którym wystartował program pomocy dla rodzin, wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki sprawdzał stan przygotowania wybranych gmin do przyjmowania wniosków niezbędnych do wypłaty świadczeń. Odwiedził m.in. biskupiecki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, a także zawitał do budowanego tu Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Zawodowego.
- Widzę, że w Biskupcu wszystkie wskazane do tego osoby są przygotowane do przyjmowania wniosków i udzielania informacji dotyczących programu „Rodzina 500 plus” – powiedział wojewoda Chojecki.
Arturowi Chojeckiemu towarzyszył burmistrz Biskupca, Kamil Kozłowski. – Jestem zadowolony z oceny, jaką wystawił nam wojewoda – powiedział po spotkaniu. – Cieszę się także, że udało mi się porozmawiać o planowanych i realizowanych inwestycjach w naszym mieście.