Bezpieczniej przez gminę Świątki

22.07.2020
Kolejna droga powiatowa zyskała nowe, nowoczesne oblicze. Mowa o ponad 2,7-kilometrowym odcinku drogi 1407N między Worławkami a Żardenikami.

Rozpoczęcie właściwej części zadania trzeba było poprzedzić robotami rozbiórkowymi, w tym m.in. wycinką krzewów i stabilizacją granic pasa drogowego, a następnie odwodnieniem korpusu drogowego, czyli wykonaniem przepustów pod zjazdami, wymianą tychże pod koroną drogi. Następnie powstały pobocza, przebudowano indywidualne zjazdy, położono nową nawierzchnię. Powstała też zatoka autobusowa, a na i przy drodze pojawiły się dostosowane do warunków jazdy oznakowania pionowe i poziome.

- To kolejna inwestycja,na którą udało nam się pozyskać dodatkowe środki. Koszt całej inwestycji wyniósł ponad 2,5 mln zł, z czego połowę, czyli 1,26 mln zł pokryło dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Pozostałą kwotę stanowiącą wkład własny zabezpieczyliśmy wspólnie z Gminą Świątki: Powiat Olsztyński ponad 1 mln zł i Gmina - 253,6 tys. zł. Różnica w wyglądzie drogi jest duża, przede wszystkim jednak będzie można bezpieczniej i wygodniej podróżować - mówi Andrzej Abako, starosta olsztyński.

Zdjęcia przed przebudową i po niej:

1 1a

2 2a

3 3a

4 4a