Bezpieczniej na drodze Frączki - Gradki

07.07.2020

Kolejna droga w powiecie olsztyńskim wypiękniała, a co najważniejsze, przyczyni się do bezpieczniejszych podróży. Mowa o fragmencie drogi powiatowej 1432N na odcinku Frączki - Gradki w gminie Dywity. Kilka dni temu pod okiem Joanny Michalskiej, wicestarosty olsztyńskiego, nastąpił oficjalny odbiór inwestycji.

W ramach zadania została wykonana nowa nawierzchnia jezdni, pobocza o szerokości 0,75 m, wyremontowane i dostosowane do nowej drogi zostały indywidualne wjazdy. Prace wykończeniowe objęły wykoszenie i wygrabienie traw i porostów, wycięcie krzaków i jednorocznych odrostów z poboczy i skarp wraz z terenem przyległym aż do granicy pasa drogowego. Oczyszczono i wyprofilowano rowy w celu nadania odpowiednich spadków podłużnych oraz poprzecznych. Wyremontowane zostały też przepusty, a oznakowanie pionowe zostało wymienione, zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu.

- To kolejna inwestycja drogowa w naszym powiecie, z czego bardzo się cieszymy. Dróg do utrzymania mamy bardzo dużo, bo aż 858 km. Z własnego budżetu moglibyśmy zmodernizować niewiele z nich, dlatego szukamy różnych możliwości pozyskania środków na te najważniejsze w gruncie rzeczy inwestycje, a przynajmniej najbardziej wyczekiwane przez mieszkańców. Koszt tej inwestycji wyniósł ponad 1,8 mln zł. Prawie 921 tys. zł udało nam się pozyskać z Funduszu Dróg Samorządowych, resztę kwoty stanowi wkład własny, na który po połowie, czyli po 460,4 tys. zł złożyły się samorządy Powiatu Olsztyńskiego i Gminy Dywity. Mam nadzieję, że ta inwestycja wpłynie na komfort i bezpieczeństwo nią podróżujących - mówiła wicestarosta J. Michalska.

Droga przed remontem:
83601495_603076087059839_2924179879692565289_n(1) 106174531_741953396540303_3794143463160356089_n 106943323_264910954837976_2306697479953765114_n

Droga po remoncie:
-1x-1x80_20200703_083450 -1x-1x80_20200703_085114 -1x-1x80_20200703_084651