Będzie szybciej i nowocześniej

EFRR_poziom_polskie_kolor

Władze Powiatu podpisały w czwartek  2 sierpnia 2018 r. umowę na roboty budowlane pn. „Modernizacja sieci LAN i pomieszczenia serwerowni”. Inwestycja jest współfinansowana z funduszy unijnych.

W ramach umowy zostanie zmodernizowana istniejąca sieć logiczna i dedykowana sieć elektryczna w budynkach Starostwa Powiatowego w Olsztynie i Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie. Modernizacja obejmie również pomieszczenia serwerowni w budynku Starostwa Powiatowego w zakresie: kontroli dostępu, instalacji systemu klimatyzacji, systemu przeciwpożarowego, monitoringu środowiska.

Sieć LAN to lokalna pajęczyna przewodów, za pośrednictwem której komputery komunikują się z grupą serwerów, pobierają dane i je przesyłają. Sieć obecnie działająca w Starostwie Powiatowym w Olsztynie została założona kilkanaście lat temu i osiągnęła już szczyt swoich możliwości. Realizacja projektu pozwoli usprawnić pracę komputerów, a co za tym idzie, obsługę klientów.

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu „E-administracja w powiecie olsztyńskim”, który jest w 85 % dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.1 – „Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e- usług publicznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Modernizacja sieci LAN to pierwszy krok do wdrożenia cyfrowego urzędu wraz z portalem e-usług oraz systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentami (EZD), dzięki czemu możliwe będzie osiągnięcie celu głównego projektu, jakim  jest poprawa dostępności, jakości i efektywności świadczonych usług publicznych oraz usprawnienie procesów wewnętrznych związanych ze świadczeniem usług publicznych poprzez wdrożenie rozwiązań cyfrowego urzędu.