Będzie rondo w Dywitach

Gmina Dywity i Arbet, inwestor osiedla Sterowców, zainicjowały pomysł budowy ronda na DK51, które usprawni wyjazd z osiedla, ale także komunikację i obsługę cmentarza komunalnego i Kieźlin. Do realizacji tematu udało się przekonać drogowców z GDDKiA w Olsztynie, którzy będą głównym inwestorem oraz miasto Olsztyn, które przekaże grunty pod budowę ronda. Zainteresowane strony podpisały właśnie porozumienie w tej sprawie.

Kolejny ważny krok w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 51 w obrębie gminy Dywity. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie, gmina Dywity i miasto Olsztyn podpisały porozumienie w sprawie zasad współfinansowania budowy ronda na skrzyżowaniu DK51 z ul. Wadąską - dojazdem do cmentarza komunalnego i Kieźlin, z jednej strony oraz wjazdem na Osiedle Sterowców, z drugiej strony. Władze gminy Dywity podkreślają znaczenie tej ważnej inwestycji.

– Cieszymy się z podpisanego porozumienia w sprawie budowy ronda. To po, będącej na ukończeniu ścieżce pieszo-rowerowej z Dywit do cmentarza, kolejna inwestycja, która poprawi bezpieczeństwo i polepszy rozwiązania komunikacyjne na drodze krajowej nr 51 w obrębie gminy Dywity – mówi wójt Jacek Szydło. – Rondo usprawni komunikację oraz obsługę cmentarza komunalnego i miejscowości Kieźliny, a także powstającego osiedla Sterowców z drogą krajową nr 51.

Koszt budowy ronda z oświetleniem został oszacowany wstępnie na kwotę 3 mln zł. Inwestycję po połowie sfinansują gmina Dywity i GDDKiA w Olsztynie, a miasto Olsztyn przekaże nieodpłatnie grunty pod realizację tej ważnej inwestycji. Każda z gmin, która podpisała porozumienie zobowiązała się do utrzymania i konserwacji oświetlenia ulicznego oraz przejęcia letniego i zimowego utrzymania ciągów pieszo-rowerowych, które znajdują się na ich terenach. Gminie Dywity zależy na jak najszybszej realizacji zadania, dlatego już zabezpieczyła 750 tysięcy złotych na wykonanie projektu budowlanego inwestycji.

– Liczymy, że GDDKiA w Olsztynie możliwie szybko przeprowadzi przetargi na projekt, a potem na budowę samego ronda – mówi wójt. Z uzyskanych informacji wynika, że drogowcy z Olsztyna wystąpili już o umieszczenie tego zadania w planie na kolejne lata i zapewnienie środków na ten cel. Wójt Jacek Szydło podkreśla, że prywatni przedsiębiorcy zadeklarowali również swoje zaangażowanie w budowę ronda.

Opracowanie wstępnej koncepcji przebudowy tego skrzyżowania sfinansował Arbet, który zadeklarował już wsparcie dla tej inwestycji.