Będzie chodnik w Czerwonce

W Czerwonce powstanie ponadkilometrowy odcinek chodnika, przejścia i zatoki autobusowe.

Budowa chodnika wraz z przejściami dla pieszych i zatokami autobusowymi to przedmiot umowy, która została podpisana 27 sierpnia w siedzibie olsztyńskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Wykonawca zadania o wartości 1,3 mln zł ma na jego realizację 10 tygodni.

Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez budowę chodnika o szerokości 2 m wzdłuż DK57 na odcinku o długości 1,28 km. W ramach zadania powstaną także dwa przejścia dla pieszych oraz dwie zatoki autobusowe. Przy okazji inwestycji wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa. Przewidziana jest także przebudowa przepustów. Wykonane zostanie oznakowanie pionowe i poziome wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wykonawcą zadania jest Zakład Usługowy KASIA Henryk Wasilewski z Silic w gminie Purda.

– Mamy wszyscy kolejny dowód, że mądry upór i współpraca procentują. Po wielu latach starań mieszkańców, sołtysów, radnych, samorządowców, po wielu wysyłanych pismach i rozmowach udało się przekonać GDDKiA do budowy chodnika w Czerwonce. W zamian za to Gmina będzie utrzymywać chodnik przez cały rok – komentował burmistrz Biskupca Kamil Kozłowski. – Dzieci by dojść do szkoły musiały pokonywać długi odcinek ruchliwą, krajową drogą. Bardzo uczęszczany był także fragment od dworca do centrum wsi. Teraz piesi będą mogli korzystać tam z chodnika. Cieszę się bardzo z tej inwestycji.