Będą stypendia dla zdolnej młodzieży!

19.05.2015
48 tysięcy złotych przeznaczył samorząd Powiatu Olsztyńskiego na stypendia dla zdolnej młodzieży z terenu powiatu. 19 maja została podpisana umowa na przekazanie środków. Beneficjentem jest Fundacja "Fundusz Ziemi Olsztyńskiej", działająca na terenie Starostwa Powiatowego w Olsztynie. Jej celem jest wspieranie edukacji dzieci i młodzieży z terenu powiatu.

- W tej chwili przygotowujemy dokumenty, żeby można było ogłosić kryteria, które należy spełnić, aby otrzymać wsparcie w ramach programu  stypendialnego.  Nie mogę jeszcze zdradzić szczegółów, ale myślę, że w tym roku szczególnie studenci powinni być zadowoleni - tajemniczo opowiada Joanna Rogowska, koordynator Fundacji.

Informacje dotyczące warunków otrzymania stypendium oraz termin składania wniosków zostaną ogłoszone w czerwcu na stronie internetowej Powiatu Olsztyńskiego oraz na fanpage'u Fundacji: www.facebook.com/fundacjafzo

Fundacja działa od 13 lat, w lutym b.r. zmieniły się jej władze, nową Prezes Zarządu została Monika Hausman-Pniewska. Od początku swojego istnienia "Fundusz Ziemi Olsztyńskiej" wsparł 562 stypendystów,na łączną kwotę 747 630 zł.