Barwy wolontariatu - konkurs

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie „Barwy wolontariatu”, organizowanym przez Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu. Konkurs skierowany jest do wolontariuszy, osób korzystających z ich pomocy, przedsiębiorstw, które realizują program wolontariatu pracowniczego, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych współpracujących z wolontariuszami i wspierających ruch wolontarystyczny w Polsce. Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa 15 listopada 2022 r.

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeń znajdują się poniżej. Proszę kliknąć w wybrany link, żeby otworzyć dokument:

Regulamin_Barwy Wolontariatu 2022

Formularz zgłoszeniowy 2022

Barwy 2022 plakat