Droga Barczewko-Dabrówka Mała wyłączona z ruchu

03.02.2022

Wykonawca robót budowlanych na odcinku Barczewko - Dąbrówka Mała informuje, że w związku z brakiem zakończenia prac ww. odcinek będzie wyłączony z ruchu do 30.04.2022 r. Nie dotyczy to pojazdów budowy oraz dojazdu mieszkańców do posesji.

Mapa z proponowanym objazdem.

ZAMKNIĘCIE BARCZEWKO-DĄBRÓWKA MAŁA DO 30.04.2022