BAL SENIORÓW

4 lutego 2016 roku na sali gimnastycznej w Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Olsztynku, odbył się Bal Seniorów z inicjatywy Domu Dziennego Pobytu przy MOPS w Olsztynku. Bawili się na nim członkowie następujących organizacji: Dom Dziennego Pobytu, Klub Seniora, Zespół "Swojska Nutka" z Klubu Seniora, Sekcja Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego, Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Olsztynku, Uniwersytet Trzeciego Wieku i pracownicy MOPS-u. Zabawa była wspaniała, uczestniczyło w niej ponad 80 osób i był to pierwszy ale nie ostatni taki bal.