Artystą być 2016 - regulamin i karta zgłoszenia

REGULAMIN IX MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURS „ARTYSTĄ BYĆ...”

ORGANIZATORZY:
- ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY IM. A. SAMULOWSKIEGO W GIETRZWAŁDZIE;
- GMINNE GIMNAZJUM IM. KS. WOJCIECHA ZINKA W GIETRZWAŁDZIE;
- GMINNY OŚRODEK KULTURY W GIETRZWAŁDZIE.

 

CZAS I MIEJSCE:

• 22. 04. 2016 r. ( piątek)
• GMINNY OŚRODEK KULTURY W GIETRZWAŁDZIE ulica Kościelna 1, 11-036 Gietrzwałd

CELE FESTIWALU

1. Festiwal ma charakter konkursu otwartego z podziałem na solistów i zespoły
w 3 kategoriach:
• wokalna – piosenka polska
• wokalna - piosenka angielska
• taneczna
oraz bez podziałów na solistów i zespoły w dwóch kategoriach:
• instrumentalna
• rodzinna
2. Popularyzacja i promocja polskich i anglojęzycznych wykonawców.
3. Prezentacja umiejętności wokalnych, tanecznych i instrumentalnych.
4. Integracja rodziny.
5. Umożliwienie konfrontacji własnych umiejętności z rówieśnikami.
6. Wyławianie młodych talentów.

Warunki uczestnictwa:
1. WYKONAWCY PRZESYŁAJĄ KARTY ZGŁOSZEŃ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 05 KWIETNIA 2016 ROKU

• DROGA ELEKTRONICZNA:
alicjakucharzewska@interia.pl z dopiskiem „Artystą być...”

• POCZTĄ NA ADRES:
ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY
11 – 036 GIETRZWAŁD
UL. SZKOLNA 8
gietrzwald@poczta.onet.pl

2. WYKONAWCY PREZENTUJĄ UTWORY Z WYKORZYSTANIEM WŁASNEGO AKOMPANIAMENTU LUB PÓŁPLAYBACKU.

3. PODKŁADY MUZYCZNE NALEŻY PRZESŁAĆ W FORMACIE MP3
DO 10 KWIETNIA 2016 R NA ADRES
alicjakucharzewska@interia.pl
- w tytule maila „podkłady muzyczne na IX MIĘDZYSZKOLNY KONKURS „ARTYSTA BYĆ...”
- nazwa pliku mp3 powinna zawierać: nazwisko, imię uczestnika konkursu oraz tytuł utworu i kategoria

4. KONKURS PRZEZNACZONY JEST DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I LICEALNYCH. PODZIAŁ NA KATEGORIE OBOWIĄZUJE TYLKO WOKALISTÓW I TANCERZY (WYJĄTEK – KATEGORIA RODZINNA I INSTRUMENTALNA).

5. UCZESTNICY FESTIWALU WYKONUJĄ PO JEDNYM UTWORZE Z WYBRANEJ KATEGORII.

6. DANA OSOBA MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ TYLKO I WYŁĄCZNIE W JEDNEJ KATEGORII (ZE WZGLĘDU NA OGRANICZENIA CZASOWE).

7. CZAS WYSTĘPU NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ 3 MINUTY.

8. W RAZIE ZBYT DUŻEJ LICZBY ZGŁOSZEŃ ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ SOBIE PRAWO DO POPROSZENIA OPIEKUNÓW O PRZEPROWADZENIE ELIMINACJI SZKOLNYCH.

9. ORGANIZATORZY POINFORMUJĄ ZAKWALIFIKOWANE OSOBY/ZESPOŁY O GODZINIE ROZPOCZĘCIA FESTIWALU I PRÓBIE MIKROFONOWEJ.

10. OCENY POSZCZEGÓLNYCH WYKONAWCÓW DOKONA JURY POWOŁANE PRZEZ ORGANIZATORÓW.

11. DECYZJA JURY JEST OSTATECZNA.

Nagrody

1. Statuetki przyznaje Jury konkursowe.
2. W skład Jury wchodzi 5 osób powołanych przez organizatora.
3. Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom uczestnictwa i słodką niespodziankę.
4. W trakcie festiwalu zostanie wręczona nagroda specjalna WÓJTA GMINY GIETRZWAŁD PANA MARCINA SIECZKOWSKIEGO.
5. Po zakończeniu części konkursowej odbędzie się losowanie nagród niespodzianek dla publiczności.
6. Z przeprowadzonych obrad i wręczonych nagród sporządzony zostanie protokół.

Postanowienia końcowe
1) Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
2) Zgłoszenie do udziału w Festiwalu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
3) Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
ORGANIZATORZY KONKURSU

KARTA ZGŁOSZENIA