ANKIETA POTRZEB I PROBLEMÓW GMINY JEZIORANY

Gmina Jeziorany przystąpiła do opracowania strategii rozwoju na lata 2014 – 2024, w której określone zostaną zasoby, potencjał oraz kierunki dalszego działania.
Istotnym elementem, niezbędnym do jej utworzenia jest poznanie opinii mieszkańców, w tym również instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, lokalnych środowisk oraz przedsiębiorców. Zależy nam na poznaniu Państwa zdania na temat problemów występujących na terenie gminy, silnych i słabych stron gminy, jak również Państwa oczekiwań względem dalszego rozwoju.
Dlatego zapraszamy wszystkich, dla których procesy służące poprawie warunków życia w naszej gminie nie są obojętne, do wypełnienia anonimowej ankiety - link.

Burmistrz Jezioran
Leszek Boczkowski